AVON proti domácímu násilí Krav Maga Global
/
/

Avon proti domácímu násilí

V roce 2008 se společnost Avon rozhodla rozšířit své charitativní aktivity ve střední a východní Evropě a otevřela společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí a násilí páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení.

Za poměrně krátkou dobu se díky této kampani podařilo téměř zpětinásobit počet telefonátů na nonstop linku občanského sdružení Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Rovněž odborné poradny zaznamenaly 3,5 krát větší návštěvnost, než tomu bylo ve stejném období v roce 2007. Další fáze projektu, která odstartovala v lednu 2009, se zaměřila na nefyzické formy domácího násilí.

Charitativní projekt Avon proti domácímu násilí vznikl proto, aby ukázal mnoha ženám cestu ze složité životní situace. Tímto způsobem chce společnost Avon nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti o problematice domácího násilí páchaného na ženách. Avon považuje za potřebné upozornit na tento fakt a pozitivně využít svého postavení ve prospěch tisíců žen v naší zemi. Chce se ženami o domácím násilí mluvit a vysvětlit jim, že i v tak těžké situaci mají možnost volby. Naplnit cíle projektu pomáhá ambasadorka projektu a topmodelka Daniela Peštová.

Kampaň Avon proti domácímu násilí pokračuje. V roce 2012 Avon ve spolupráci se sdružením proFem představil analýzu, která byla první svého druhu u nás a která popisuje ekonomické dopady domácího násilí, které do této chvíle žádný jiný subjekt v naší zemi nezkoumal. Avon a ProFem se také více zaměřují na prevenci násilí páchaného na ženách a společně připravili projekt putovních vzdělávacích workshopů na středních školách. Kromě toho Avon vydal unikátní knihu s pravdivými žen, které se setkaly s domácím násilím. V roce 2013 Avon ve spolupráci se sdružením Krav Kaga představil veřejné semináře sebeobrany pro ženy. Tyto semináře proběhly ve 4 českých městech. Na podzim tohoto roku Avon představil společně s Krav Maga Global a Designblok Nenechte si ubližovat, kampaň pro ženy a děti zaměřenou na řešení krizových situací.

© Copyright 2013-14 KRAV MAGA o.s.

KRAV MAGA o.s., Na Pankráci 32, Praha 4, 147 00, CZ T: +42(0) 604 404 578, E: info@nenechtesiublizovat.cz

Od násilí ke svobodě s Nenechtesiublizovat.cz


Opustit stránky