AVON proti domácímu násilí Krav Maga Global
/
/

Krav Maga Global

Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně překládáno jako „boj zblízka“, je v současné době považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě, což mj. dokazuje přehled jednotek a armád, které tento systém převzaly. Jedná se například o ozbrojené složky státu Izrael a dále třeba americké federální agentury FBI, CIA, DEA a mnoho dalších…

Systém Krav Maga je systém s jedinečným logickým přístupem, snadný na učení a zapamatování, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích a snadno použitelný ve stresových situacích. Důležitou částí KM je také ojedinělý proces výuky, propracovaná metodologie a široká škála způsobů tréninků.

Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Toho je dosahováno především trénováním efektivních technik, agresivity, bojového ducha, povědomí o okolí, vyjednávání a vyhýbání se konfliktním situacím.

Od svého vzniku byla KMG největší a nejprofesionálnější Krav Maga organizace na světě. V současné době má pobočky ve více než 70 zemích na všech kontinentech. V roce 2007 se k těmto zemím připojila i Česká republika. Za zmínku také bezesporu stojí, že KMG je jedinou Krav Maga organizací na světě, která je oprávněná izraelským ministerstvem obrany vyučovat systém Krav Maga, oficiální bojový a taktický systém izraelské armády (IDF). Mezi hlavní aktivity federace patří metodická podpora lokálních, popř. policejních či armádních instruktorů v jednotlivých zemích. Děje se tak především prostřednictvím intenzivních kurzů a seminářů, které mají za cíl zvýšit kvalifikaci instruktorů.

Současným prezidentem KMG je Eyal Yanilov (nar. 1959), který se tomuto systému věnuje již od roku 1973. Je jediný, kdo obdržel nejvyšší stupeň, jaký kdy Imi udělil (Master level 3/Expert level 8). Od začátku 80. let Eyal školil rozdílné skupiny na různých seminářích a kurzech – od běžných civilistů, přicházejících se naučit sebeobranu, přes vojenské jednotky, policejní oddíly, speciální jednotky, SWAT teamy a další bezpečnostní skupiny po celém světě. Nyní se kromě péče o rozvoj samotného systému Krav Maga specializuje na zlepšování bojových a celkových dovedností členů těchto elitních jednotek. Pečlivou pozornost věnuje také rozvoji KMG ve světě a také v České republice.

Eyal Yanilov se rovněž zasazuje o šíření morálních a etických hodnot, které převzal od zakladatele systémuKrav Maga Imiho Lichtenfelda. Za zmínku rovněž stojí, že zakladatel Krav Maga pocházel z Československa a při definování morální principů a hodnot byl ovlivněn a inspirován našimi prvorepublikovými hodnotami.

Eyal Yanilov se zásadním způsobem zasazuje o zvyšování bezpečnosti všech cílových skupin – žen, dětí, seniorů. Je také spoluautorem projektu Nenechte si ubližovat, který je zaměřený na problematiku ženské bezpečnosti.

Ředitelem české sekce KMG byl Eyalem Yanilovem jmenován Jakub Otipka. Ten je také předsedou Občanského sdružení Krav Maga, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice.

Členové Občanského sdružení Krav Maga spolupracují na profesionální úrovni s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, jednotlivé Městské policie; z civilního sektoru např. pro RedBull, záchranné služby a mnoho dalších). Jejich zaměstnancům a klientům poskytují profesionální pomoc, učí je, jak předcházet útokům, jak správně reagovat na určité konfliktní situace a hlavně – jak se efektivně případnému napadení ubránit.

© Copyright 2013-14 KRAV MAGA o.s.

KRAV MAGA o.s., Na Pankráci 32, Praha 4, 147 00, CZ T: +42(0) 604 404 578, E: info@nenechtesiublizovat.cz

Od násilí ke svobodě s Nenechtesiublizovat.cz


Opustit stránky