AVON proti domácímu násilí Krav Maga Global
/
/

Stalking

Stalking je úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou, což oběti snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní strach o bezpečí svoje nebo svých blízkých. Stalker může oběť obtěžovat nejen přímým fyzickým kontaktem a sledováním, ale i zasíláním SMS, e-mailů, zpráv na sociálních a jiných sítích, zasíláním dárků, telefonáty apod.

Zpočátku nemusí tyto pokusy o kontakt vykazovat nebezpečnost nebo nemusí působit jako ohrožující, to se ale může rychle změnit. Z vyznání lásky se postupně stávají výhrůžky a zastrašování.

Charakteristické znaky stalkingu

Kdy jsou to ještě pokusy o seznámení, nebo o navrácení partnera a kdy už se jedná o nebezpečné pronásledování?

Stalking zejména charakterizují:

 • Opakované a pro oběť nepříjemné a nevyžádané pokusy o fyzický kontakt, například formou dopisů, telefonátů, emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků apod;
 • demonstrování moci a síly pachatele směrem k oběti pomocí přímých či nepřímých výhrůžek, které u racionální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy;
 • poškozování a ničení věcí (poškrábání či posprejování auta, propíchání pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím domácího mazlíčka apod.);
 • pronásledování oběti cestou do zaměstnání, na nákup, čekání na oběť před domem apod;
 • snaha poškodit oběť šířením nepravdivých informací.

Jak stalking rozpoznat?

Stalking začíná ve chvíli, kdy sama oběť vnímá svou situaci jako obtěžování či pronásledování. Pronásledování má obvykle stupňující se tendenci, charakterizovanou třemi stupni. Na počátku to jsou zdánlivě „nevinné“ pokusy o náhodný kontakt prostřednictvím sms či e-mailu. Jejich obsah může být příjemný i zastrašující.

Druhým stupněm jsou přímé i nepřímé výhrůžky směrované k oběti, které u ní vyvolávají strach a obavy. Někde stalker „číhá“ několik hodin před domem oběti, jinde je schopen doprovázet jí v minimální vzdálenosti na cestě kamkoliv.

Třetí podobou stalkingu je ničení věcí: propíchnuté pneumatiky od auta, pomalované stěny domu, rozbitá okna či zbavení osobních věcí oběti.

Kdy to začíná být vážné? A kdy je nutné jednat?

Když pronásledování předcházelo domácí násilí. Častými oběťmi stalkingu jsou ženy, které odešly od násilného partnera, který je dál pronásleduje. Situaci navíc komplikuje přítomnost dětí, které si musí partneři předávat ke styku a násilník je často využívá, aby mohl oběť stále kontrolovat a kontaktovat.

Když oběť začne mít strach z jednání svého pronásledovatele a začne pociťovat negativní dopad na svůj každodenní život, který je jeho jednáním narušen. Nevyplatí se podceňovat vlastní intuici – takzvaný dar strachu.

Když dojde na výhrůžky zabitím, fyzickým napadením. Pak je načase vše oznámit policii. Níže naleznete informace Jak podat trestní oznámení.

Kdo je stalker a co ho k takovému chování vede?

Typy stalkerů podle jejich motivace, která je vede k jejich chování.

 • Bývalý partner. Člověk, který se nedokáže vyrovnat s rozchodem. Velice často to může být partner po odchodu z násilného vztahu (viz. domácí násilí). Může to být i pacient po ukončení terapie. Snaha přimět oběť k návratu se velice rychle mění ve snahu se jí pomstít.
 • Uctívač. Někdo, s kým oběť nikdy ve vztahu nebyla. Může to být kolega z práce nebo dokonce někdo, koho vůbec nezná. Probíhají pokusy o kontakt, vyznání lásky, dárky. Postupně vše graduje do výhrůžek a pronásledování.
 • Neobratný nápadník. Někdo, kdo touží po fyzickém kontaktu s obětí, ale není schopen se seznámit normálním způsobem. Přesto je přesvědčený o své neodolatelnosti. Takový člověk bude pravděpodobně trpět psychickým problémy a nebude mít náhled na vlastní chování.
 • Ublížený pronásledovatel. Usiluje o pomstu oběti, která mu ať už reálně nebo jen v jeho představách ublížila.
 • Sexuální útočník. Je motivován sexuální touhou a touhou po moci nad obětí. Mezi tyto stalkery často patří sexuální devianti s podprůměrnou inteligencí a asociálním chováním. Oběť tohoto typu stalkera je ohrožena exhibicionismem pachatele, voyeurstvím, obscénními zprávami a telefonáty apod.
 • Poblouzněný milovník. Je zamilován do své oběti a veškeré její chování interpretuje okolí jako lásku k němu.
 • Kyberstalker. Typ pronásledovatele, kdy pachatel využívá IT technologie (internet, mobilní zařížení) a přes různá fóra či sítě se snaží kontaktovat svou oběť. Každý z výše uvedených typů stalkerů by mohl být zároveň kyberstalkerem.

Jak se chovat, jste-li obětí stalkera

Několik důležitých zásad, jak byste se měla chovat, jste-li obětí stalkingu. Rozhodně situaci nepodceňujte, mluvte o své situaci s blízkými lidmi a kontaktujte organizaci, která se stalkingem zabývá.

 • Dejte jednoznačně stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem. Nejlépe písemně, abyste měla případný důkaz pro soudní řízení. Stačí to udělat jednou, pro stalkera je i „ne“ odpověď, na kterou může reagovat.
 • Přerušte veškeré osobní kontakty s pronásledovatelem. Neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť). Každá vaše reakce je pro stalkera nový přiliv energie. I „ne“ je komunikace.
 • Vyhýbejte se místům možného setkání. Změňte své návyky, vyměňte oblíbený obchod, změňte trasy do práce, nenavštěvujte svoje oblíbené podniky.
 • V žádném případě nechoďte se stalkerem na schůzky! Je potřeba si uvědomit, že po dobrém s tímto člověkem nic nevyjednáte, jen se vystavíte velkému nebezpečí.Informujte své blízké (i kolegy v práci) o pronásledování, nestyďte se o všem mluvit. Pište si deník nebo jen stručné záznamy, kde bude uvedeno, jak a kdy vás stalker kontaktoval. Tyto deníkové záznamy mohou být opět použity u soudu. Shromažďujte další důkazy. Například pokud vás stalker sleduje osobně, ukažte jej kolegyni, kamarádce. Můžete si ho vyfotografovat.
 • Nebojte se o tom, co se děje informovat kolegy v práci. Domluvte si s nimi postup co dělat, když by vás stalker obtěžoval v práci. Promyslete, jak odejít z práce, když bude čekat před vchodem, můžete jít zadním východem?
 • Naučte se kontrolovat ulici, když odcházíte z domova nebo práce. Vidíte na chodník z okna? Můžete se podívat, zda tam někdo nestojí? V podstatě kdykoliv někam jdete, navykněte si kontrolovat okolí, rozhlížet se, nechodit se sluchátky v uších, vnímat a sledovat okolí. Zkuste si představit, že byste chtěla vy sledovat svého bývalého přítele nebo nějaký svůj idol. Kam byste chodila? Kde byste na něj čekala?
 • Noste u sebe pepřový sprej. Případně jiný legální prostředek pro svou obranu.
 • Mějte u sebe neustále mobilní telefon, vždy nabitý. Mějte na rychlé volbě policii.
 • Domluvte si s někým, komu věříte, že mu můžete zavolat, kdykoliv bude třeba.
 • Nevracejte se večer bez doprovodu domů.
 • Změňte si telefonní číslo a nové dejte pouze lidem, kterým opravdu věříte.
 • Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu). Kontakty na sebe dejte jen lidem, kterým důvěřujete.
 • Zkontrolujte si nastavení vašeho účtu na Facebooku. Nastavte si pečlivě soukromí a to jaké s kým sdílíte příspěvky i infomace o sobě. Zablokujte si stalkera, aby vás nemohl kontaktovat.
 • I na vyhledávači Google je možné nechat odstranit své osobní údaje. Pokud vyhledávač zobrazuje citlivé informace, můžete Google požádat o odstranění dat z jeho paměti. Více se dozvíte zde.
 • Po dobu pronásledování se pohybujte, jako byste žila ve velice nebezpečné části města. Vyhýbejte se opuštěným místům, sledujte, kudy jdete, rozhlížejte se, než vystoupíte z tramvaje, sledujte, zda za vámi někdo nejde.
 • Nepodceňujte výhrůžky zabitím a fyzickými útoky! Jakmile začnou výhrůžky fyzickou likvidací je nejvyšší čas se obrátit na policii.
 • Nepodceňujte svoji intuici. Cítíte-li, že jste v ohrožení, pak pravděpodobně jste.
 • Jdete-li po ulici a máte pocit, že vás někdo sleduje, zamiřte na osvětlené místo, kde jsou lidé. Zavolejte někomu blízkému a nechte se doprovodit. V žádném případě nechoďte domů, pokud ještě stalker neví, kde bydlíte, pak to zjistí a navíc je riziko, že by mohl vniknout do domu ve chvíli, kdy odemykáte.
 • Pokud jste přímo ohrožená a víte, že za vámi někdo jde, můžete oslovit někoho z okolí. Vyhněte se však vykřikování „pomozte mi někdo“. Mnohem účinnější oslovit někoho konkrétně: „haló, vy, vy v té červené bundě!“ Takto oslovený kolemjdoucí chápe už svou povinnost a přebírá jí. Oslovíte-li 20 lidí ve svém okolí, budou se jeden na druhého dívat a předávat tak zodpovědnost za pomoc jeden na druhého. Po každém rozchodu je vhodné vyměnit zámky, rozhodně nelitujte peněz za zámečníka, vaše bezpečí je důležitější!

Soudní příkaz zákazu přiblížení

Zvažte podání návrhu na zákaz přiblížení. Po soudu můžete žádat, aby rozhodl předběžným opatřením. Potom se k vám stalker nesmí přiblížit, ani vás nijak kontaktovat.

V návrhu na zákaz přiblížení byste měla popsat kdo (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), se dopustil čeho (popis situace), vůči komu (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), kde (místo, kde k trestnému činu došlo) a kdy (stručně můžete pospat intenzitu kontaktů, počet sms, volání, dopisů i osobních kontaktů), historii stalkingu, tj. popište, kdy došlo k prvnímu kontaktu, jak se to vyvíjelo dál.

V případě, že události byli přítomni svědci, označte je (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození – pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň atd.). Ty můžete rovnou přiložit.

Na konec své žádosti připojte větu:

Na základě shora uvedených skutečností mám za to, že je třeba zatímní soudní ochrany mé a případně dcery/syna. Navrhuji proto, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým uloží panu (jméno, příjmení), ode dne doručení usnesení o předběžném opatření, aby se zdržel setkávání s navrhovatelkou, paní (jméno, příjmení – to jste vy), případně s nezletilou dcerou/synem (jména, příjmení).

Návrh na předběžné opatření podejte na soud podle místní příslušnosti. Rovněž doporučujeme souběžně podat trestní oznámení a tento fakt zmínit v návrhu.

Buďte ovšem připravena, že většina stalkerů tento zákaz přiblížení poruší (podle zahraničních statistik až 69 %). Proto i když vám soud vyhoví, neztrácejte obezřetnost. Pokud se k vám stalker i přes tento zákaz přiblíží, měl by být ihned vzat do vazby.

Můžete zkusit požádat policisty, aby stalekera upozornili, co se stane, kdyby soudní příkaz porušil. Z praxe vyplývá, že toto opatření na stalkery zabírá, pokud uniformovaný policista infromuje o tom, co se bude dít, když nedodrží zákaz přiblížení. Bohužel toto není policistů povinnost, záleží tedy na jejich ochotě, zda tento krok podniknou.

Jak podat trestní oznámení

Ve chvíli, kdy dojde na výhrůžky zabitím nebo výhrůžky fyzickým útokem, je nejvyšší čas volat policii.

I pokud si nejste jistá, zda podat nebo nepodat trestní oznámení, shromažďujte důkazy. Uchovávejte všechny SMS, emaily a další materiály. Možný důkazy projevů pronásledování evidujte a dokumentujte. Pokud už máte paměť zpráv v telefonu plnou a potřebujete je vymazat, přepište si je i s datem a časem přijetí. Poté můžete zajít k notáři anebo na policejní služebnu, kde zkontrolují obsah dokumentu a zprávy v mobilu. Požádejte je o potvrzení, že jde o přesný přepis. Pak si tento dokument uchovejte pro případné soudní líčení.

Trestní oznámení můžete podat na Policii ČR nebo přímo na státním zastupitelství, v závažných případech přímo na kriminální policii ČR, kde jsou povinni podání vašeho trestního oznámení přijmout. Trestní oznámení můžete podat písemně i ústně.

Pokud podáváte trestní oznámení ústně, požadujte kopii protokolu o trestním oznámení. Při osobním písemném podání si nechte potvrdit předání trestního oznámení na Policii ČR, či na státním zastupitelství. Pokud trestní oznámení zašlete poštou, učiňte tak doporučeně. Pokud chcete být informována o tom, jak bylo vaše trestní oznámení vyřízeno, zažádejte si o to ve smyslu § 158, odst. 2 trestního řádu písemně.

V trestním oznámení byste měla popsat kdo (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), se dopustil čeho (popis situace), vůči komu (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození), kde (místo, kde k trestnému činu došlo) a kdy (stručně můžete pospat intenzitu kontaktů, počet sms, volání, dopisů i osobních kontaktů), historii stalkingu, tj. popište, kdy došlo k prvnímu kontaktu, jak se to vyvíjelo dál. V případě, že události byli přítomni svědci, označte je (jméno, příjmení, adresa, příp. datum narození – pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň).

Přestupkové řízení

Pokud budete podávat trestní oznámení, může se stát, že bude předáno na přestupkovou komisi a vše se bude řešit tam. Nebo můžete podat oznámení o přestupku sama a to na přestupkové oddělení či přestupkovou komisi, které jsou zřízeny na téměř každém obecním, městském nebo obvodním úřadě.

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, je výslovně za přestupek označeno v zákoně a nejedná se o trestný čin. V případech stalkingu jde zejména o přestupky proti občanskému soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické napadání aj.) nebo o přestupky proti majetku.

Přestupky mezi osobami blízkými (manželé, rodiče, děti apod.) jsou tzv. „návrhové přestupky“, které lze projednat jen na návrh poškozené osoby – oběti. Lhůta pro podání návrhu činí tři měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Stalking a trestní právo

Stalking, nebo-li nebezpečné pronásledování, je ustaveno v paragrafech. Věnuje se mu zákon 40/2009 Sb.

§354 Stalking, neboli nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.

K tomu, aby mohlo dojít k obvinění pachatele ze stalkingu, musí být splněny tři podmínky, které jsou:

-    jednoznačnost, že pronásledovatel tak činí evidentně proti vůli oběti,
-    pronásledování oběti je intenzívní,
-    pronásledování oběti je dlouhodobé (dle současně dohodnuté praxe zhruba 4 až 6 týdnů).

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní, na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinností, nebo na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost vyplývající z jeho funkce nebo uloženou mu podle zákona.

Když se musíte bránit – zákonné ukotvení obrany

§ 28 Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29 Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

Statistiky

Stalking v České republice

V roce 2011 v období od 1. ledna do 30. června bylo v ČR spácháno celkem 339 činů nebezpečného pronásledování. Nejčastěji byly oběťmi stalkingu bývalé manželky či partnerky, celkem ve 135 případech. K pronásledování pak nejčastěji docházelo v Praze, jednalo se o 67 případů.

V roce 2010 bylo policii nahlášeno 205 případů stalkingu, z toho u 156 osob došlo k zahájení trestního stíhání a 83 osob bylo podle soudních statistik odsouzeno.

Stalking ve světě

Podle britských studií z roku 2005 se 4 – 7,2 % mužů a 12 – 17,5 % žen už alespoň jednou v životě setkalo se stalkingem. To znamená, že se stalkingem má zkušenost v průměru každá sedmá žena a každý dvacátý muž.

Stalking je významným fenoménem i pro kriminalistiku, neboť může předznamenávat závažné násilné trestné činy. Při zkoumání 141 případů, při kterých byly ženy usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker. 34,6 % stalkerů svým obětem výslovně vyhrožuje a ve 30,4 % případů skutečně následuje násilné jednání.

Většina obětí stalkingu trpí posttraumatickou stressovou poruchou, chronickými poruchami spánku, zhruba každá čtvrtá postižená osoba uvažuje o sebevraždě nebo se o ni pokusila, čtyři z pěti obětí se vyhýbají ze strachu určitým místům, která dřív pravidelně navštěvovaly, téměř 40 % obětí v důsledku stalkingu změnilo své bydliště nebo pracoviště. Přibližně 30 % případů dochází k nějakému druhu fyzické újmy, včetně usmrcení.

Zdroj: Stalking a kyberstalking, Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

© Copyright 2013-14 KRAV MAGA o.s.

KRAV MAGA o.s., Na Pankráci 32, Praha 4, 147 00, CZ T: +42(0) 604 404 578, E: info@nenechtesiublizovat.cz

Od násilí ke svobodě s Nenechtesiublizovat.cz


Opustit stránky